2019 m. lapkričio 12 d., antradienis

Nakties atspindžiai
Atverti langai ir durys,
Kada lauki, nesulauki
Laiško ar žinių,
Pieši danguje paveikslą,
Apsuptą žvaigždelių,
Naktį spindinčių…
Pro duris prašvilpia vėjas,
Juodas it šikšnosparnis,
Nutūpia palanges spindulėliai,
Natūralūs – ne iš vaško žvakių,
Ypatingoms datoms išlietų,
Palengvėle svylančiu dagčiu…
Pasukioja langines senolė ,–
Būdavo tenai nupiešta
Netgi juodbėrių žirgų,
Daug ir tulpių, pasausėlių,
Saulės atspindžių…
Naktis – mėnesėliui,
Motinėlei, laukiančiai sūnų,
Kad nupūstų ašarėles
Ilgesio pirštu...
Kur tu josi, bernužėli,
Vėlų vakarėlį,
Kur pririši žirgą,
Kai nėra darželio nė tvorų?
Komentarų nėra: