2019 m. lapkričio 16 d., šeštadienis

Vėlyva sėja
Pasėjau rugį rudenį vėlyvą,
Kiekvieną arą žingsniais matavau,
Pasilenkiau, kai dygo,
Į akis žemei pažiūrėjau,
O pro pirštus pabiro smėlis,
Prašydamas įterpti grūdą,
Kur giliau…
Nupusto vėjas smėlį,
Išplauna liūtys dar jaunas šaknis,
O seną varpą rudenėlis
Paguldo į vagas,
Iš jų naujas daigelis neišlįs...
Oi, vagos kreivos rudeniop išėjo,
Prašyk neprašęs,
Dangus to nesupras, neišklausys.

Komentarų nėra: