2019 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis

Vilniaus galerijos parodoje


Vaikystės takeliu

Vis bėgau, bėgau
Savo vaikystės takeliu,
Atsisukau pavargusi...
Ko lėkiau?
Kad pamatyčiau saulę
Mažame molio trobos lange,
Kilau į dangų su kregžde,
Kuri lipdydavo lizdelį
Iš čia, tos pačios palangės,
To paties ir molio,
Kuriuo lipdydavo sesuo
Eiklius ir gražius arklius,
Džiovindavo juos saulėje…
Mačiau, kaip droždavo tėvelis:
Sustatydavo medines figūras
Ant šachmatų lentos
Ir dvi kariaunos lenktyniaudavo, –
Labai mylėjau arkliukus,
Nes visas kliūtis peršokdavo…
Bėgau, bėgau ir nepajutau,
Kaip kojos tapo vangios,
Dabar taip gera,
Kai kažkas jau paima už rankos,
Einu lėtai,
Galbūt ir sliūkinu,
Įsikimbu jaunesnei už parankės…
O akys nori, siela veda
Į padanges.Komentarų nėra: