2019 m. lapkričio 11 d., pirmadienis

Praregėjimai
Daug ko nepadariau,
Gal nesuspėju –
Pagauti vėją,
Sulaikyti tarp delnų,
Praslysta tarpu pirštų,
Pakelėse pasiklysta,
Suošia per miškus…
Daugel ko ir negirdėjau,
Nedavė dangus tokios klausos,
Dabar prikimo balsas,
Lyg per Vėlines,
Pakanka vieversio čiulbėjimo,
Kaip kitados…
Daug ko nemačiau,
O taip gražu būtų pasižvalgyti
Po svetimus kraštus,
Nėra pas mus
Aukštų kalnų nė dykumų,
O smėlį pusto į akis
Be paliovos...
Daug ko nemoku,
Vis iš to tingėjimo,
Užtenka ir savos kalbos, –
Toks platus žodynas,
Kas sunešta iš Lietuvos...
Daug ko nežinau,
Dėl to nelabai ir gėda, –
Vaikai iš vieversio išmoks.
Komentarų nėra: