2019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis

Atgimimui
Plaukia žalios žolės,
Kolei saulė kyla,
Vinguriuoja srovės,
Kai ledai dar šyla…
Kiekviena balutė
Giriasi gyvybe,
Saulės spindulėliai
Mums duoti pelnytai
Iš dangaus aukštybių…
Laimink rudens gėlę,
Pakelk želmenėlį,
Nugink, kuo toliausiai
Šaltą žiemos vėją, –
Atsigaus šakelė,
Nuplakta miškuose
Baili drebulėlė…
Šaukčiau visa gerkle,
Jei tiktai žinočiau,
Kad viršuj išgirdo.

Komentarų nėra: