2019 m. lapkričio 30 d., šeštadienis

Pro dūmų srautą
Ramiai nubuskime ryte, –
Jau nebešvilpia kulkos,
Viršum galvos – melsvas dangus,
Rojaus obuoliukai sirpsta…
Ramiai nuplaukime rankas
Nuo juodų dūmų smilkstamo,
Dabar kiti ir kaminai,
Vėjas ištraukia plėnis greitai…
Ramiai išeikim į gatves, –
Vaikų juoką išgirsime,
Pakelsime rankas ir širdis
Taip aukštai aukštai,
Tarsi matydami šventą paveikslą…
Ramiai pareikime namo, –
Senatvės lėtais žingsniais,
Jau pabaigti greiti darbai,
Tegu vis skuba jau vaikai,
Kur saulė kyla jaukiai,
Vis tiek ateina tie laikai,
Kada ramybei laikas.


Misija Sibiras
Dokumentinio filmo peržiūra
Šeškinės bendruomenės Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos renginys


Komentarų nėra: