2011 m. vasario 16 d., trečiadienis

Mokėkim būt laisvi...
Kalnelių žaluma,
Apaugus karklais, ieva;
Kiti smėlėti, birūs ir šilti.
Pakalnėje žemelė duburėta,
Miškais, girelėmis
Ir ežerėliais tartum pupom
Nusėta- skaisti skaisti...
Keleliais juodbėrių nubėgta,
Važiuota paauksuota karieta;
Prie lango motinėlės atsisėsta -
Trobelė kvepia duona,
Ką tik iškepta...
Prie durų slenkstis,
Ant kurio sėdėta,
Langinės aukso raidėm
Išpuoštos šalia...
Tik pažiūrėkit: užrašyta -
Lietuva.
Nors vartuose ir vakarėja,
Saulelė už kalnelio,
Kad nepasislėptų,
Dainuokim jai visu balsu,
Atverta krūtine,
O ąžuolyne aidas atsilieptų:
„Kad būt matyčiau,
Kaip kareiviai joja,
Kaip kareiviai joja,
Daineles dainuoja“...

Komentarų nėra: