2011 m. vasario 19 d., šeštadienis

Memorium J. Marcinkevičiui
Nerie, nunešk lyg paskutinį ižą
Srove į Nemuną mano žodžius
Ir tegu girdi, kaip Tėvynę mylim
Su J. Marcinkevičiaus žodžiu.
Tolyn tolyn į krantą atsitrenkus
Sustos ties Baltija banga
Ir nusilenks Jo atminčiai
Per Lietuvą nuplaukus,
Nuneš tartum laivelį
Iš „Katedros“ varpų :
Din dan-din dan-din dan.

Komentarų nėra: