2020 m. lapkričio 24 d., antradienis

Namų trauka

 



Liga ar nelaimė -

Traukia prie savų,

Tiktai čia jautiesi

Suprastas, saugus.

Geros akys žvelgia

Iš mažų veidų,

Nes ir jiems palaima,

Pašauktiems vardu.

Mažas myli seną

Dėl jo išminties,

Kol širdyje penas,

Lobiai praeities.

Klausinėja mažas,

Ką aplink pamato,

Mintyse – miražai,

Išgirstų dainų.

Kuria senas pasakas

Iš savo buities,

Mažas tiki žodžiais, –

Menas – paslaptis.

Ten – aukšti kalneliai,

Suręsta pilis,

O jis – karalaitis,

Senelis – piršlys.

Klausia ir močiutės,

Ką ji pasakys,

Kokia karalaitė

Iš miegų pakils.

Kas ją pabučiavo,

Ar galės ir jis,

Kas apvainikavo,

Protas ar širdis?

Mažas klausinėja, –

Jo smalsi mintis,

Seno giliai siekia

Metų atmintis.

Ir aš taip užaugau,

Vaikus suprantu, –

Supils aukštą kalną

Iš smėlio pilių.

Tik tu ją prikelsi,

Vaikeli brangus,

Parvesi mergaitę

Į savo namus.


Komentarų nėra: