2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis

Močiutės vakarai

 
Sėsdavo močiutė

Lauko darbus baigus,

Linelius kedeno,

Ploną siūlą verpė,

Dėjo ir į skrynią…

Troba uždainavo,

Kai ratelis plerpė,

Jis akompanavo ir žodelius žarstė…

Dar menu ratelį,

Ploną lino siūlą,

O dainelės žodį

Į posmus įpyniau,

Kad ilgiau išliktų

Grįžtų į gimtinę,

Kur sena močiutė

Audė, mezgė, pynė,

Daineles dalino.


Komentarų nėra: