2020 m. lapkričio 24 d., antradienis

Apšerkšniję obuoliukai

 Rojaus obuoliukai

Būna salstelėję,

Tėvams, vaikui skanūs,

Kai šalna pakanda ir pasninga,

Raudoni taškai – ant lapų,

Ant šakelių baltas šerkšnas

Jau šeimininkauja…

Krebžda vakarais spygliukai,

Tyliai susiglaudę, –

Obelis – šeima,

Rojaus obuoliukai,

Kaip ir jūsų vaikai auga...

Bus tas laikas,

Apsigaubs šerkšnu galva,

Perėję žemės skaistyklą,

Vedami Virgilijaus per upę,

Lipsit metų kopėčiomis

Ir į patį dangų,

Liks už nugaros

Nelemtas abejonių pragaras…

Šerkšnas ir sielos tyla

Rojuje – nedalomi,

Taip įsisiūbuoja rudens vėjuje

Muzikos darna

Ir žodžių talentas.
Komentarų nėra: