2011 m. balandžio 19 d., antradienis

Vilnius-Lietuvos širdis

Koks mažas
Tas Senamiesčio
Gatvelių tinklas -
Tarsi ant delno
Visą jį neši.
Girdi, kaip jo
Širdelė tvinksi ;
Nepastebėtas liksi
Sienų apsupty.
O saulės spindulys
Aplinkui ritasi -
Prie Trijų Kryžių
Kalno priklaupiu
Ir Katedros duris atvėrusi
Pasijutau lyg Lietuvos
Širdy esu.
Tenai toliau -
Šv. Onos bažnyčia,
Kiek tolėliau vėl bokštai,
Pažymėti kryželiu.
A. Mickevičiaus paminklas
Lyg stebi mus visus.
O Gedimino bokštas
Taip gražus tarp jų -
Mūsų visų.