2011 m. balandžio 13 d., trečiadienis

Matematika-poezija


Skiriu Šeškinės vid. m-klos mokytojai Vandutei G.

Mokykloje trigonometrija
Buvo mano arkliukas.
Tiek formulių visokių:
Visą sąsiuvinį primargini -
Skaičiuoji, prirašai.
Ir naktį skaičiai, surašyti
Vienas paskui kitą,
Rytą nusišypso -
Trumpu atsakymu:“gerai“.
Vis aiškinau tada,
Kaip visa tai pavyko,
Kokia ta matematika
Mums reikalinga, įdomi;
Tai tarsi posmas -
Rimas, ritmas,
Kurį įkanda ne visi.
Todėl ir A. Baranauskas
Po „Anykščių Šilelio“
Surado formules patsai.


.

Komentarų nėra: