2011 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis

Pasiekti-augti


Kiro nuotrauka Juditos Girdenis.

Kiekvienas medis
Turi daug šakų,
Jeigu nenugenėtas auga.
Kiekvienas paukštis
Turi du sparnus,
Kurie jį kelia į padangę.
Kiekvienas mostas
Nugali ir vėtras, ir karščius,
Nuo kurių reikia
Slėptis daugel kartų -
Į srovę pulti, o suklikus
Vėl pakilti...
Tik stiprūs atgręžia snapus
Ir iriasi per audrą.
Tada pasiekia jie namus,
Bet kartais su žaibu nukrenta.

Komentarų nėra: