2022 m. sausio 31 d., pirmadienis

Švarus kiemas

 

Aš – ne tas medelis,

Bet einu keleliu,

Kuriuo Eglė ėjo,

Susitiko žaltį

Ir jį apžavėjo…

Iš namų – takelis,

Pakelėje – smėlis,

Iki vandenyno – tiktai

Viena mylia,

Rūmai gintariniai,

Kuriuos man žadėjai…

Trys sūnūs užaugo,

O kur drebulėlė?

Palinkau į gelmę,

Širdis sudrebėjo,

O gal tai – tik lapas,

Kurį ten regėjau?

Laimė – vienas medis

Su daugel šakelių

Ir kiekviena saugo

Tūkstantį lapelių,

O aš – tiktai Eglė

Su skausmu širdelėje,

Ko man nežadėjai...

Oi, kaip sudtrebėjau.


Ona Baliukienė
Komentarų nėra: