2022 m. sausio 12 d., trečiadienis

Kovoje už taiką

 


Po tiek metų atrodo,

Kad tebedega karo laužai,

Televizijos bokštas apšviestas

Ne Naujų šviesomis,

Sproginėja ten kulkos,

Žūsta broliai ir sesės,

Gedi ne tiktai tėvai,

O visa Lietuva dūmais

Apsmilkusi…

Man šiandieną nešalta, –

Esu su visais,

Kurie trispalvę laiko,

Neatrodom prastai,

Jei pasaulio draugai mus palaiko.

Kasmet prisegu gėlę,

Mėlynakę laukų neužmirštuolę,

Kam atrodo kitaip –

Teisė rinktis

Raudonąją rožę...Ona Baliukienė

Komentarų nėra: