2022 m. sausio 28 d., penktadienis

Takeliu

 
Vaikai – antra jaunystė,

Vaikaičiai – tai senolių laimė,

Sutikta prie kryžkelės,

Imi už rankos ir jauti –

Iš jos gyvybė trykšta.

Vediesi takeliu ligi namų

Ir šnekučiuojiesi,

Du balandėliai tuokiasi,

Ligi pavasario – dar mėnuo,

O jie jau ruošiasi…

Vaikai – gyvenimo tąsa,

Vaikaičiai – mano laimė.

Ona Baliukienė


Komentarų nėra: