2022 m. sausio 31 d., pirmadienis

Gyvenimo nuokalnė

 


Nebus daugiau kelionių

Toliau namų

Nei vasarą, nei žiemą,

Sniege – klampu,

O vasarą birus

Sustabdo smėlis…

Jaučiu, einu šlaitu

Lazdele pasirėmusi,

Užkliūva net ir mažas akmenėlis,

Nurieda vis į nuokalnę,

Pavyti nesuspėju…

Surinks akmenėlius vaikai,

Sudės, kaip aš sudėjau,

Po vieną žodį tars

Danguje ir Kūrėjui.


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: