2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

Vyturių namaiPavasarį ankstyvą

Pakyla dobiliukai

Iš molingo dirvono,

Su vyturiais drauge

Galvijų išmintoje pėdoje

Pirmieji rodo galveles,

Į dangų stiepiasi per colį…

Paukštis suauga – skrenda,

O dobiliukai – žydi,

Vieni – sunokę,

O kitų galvelės lenda,

Sėjasi laukai su vyturio giesme,

Net rudeniop lapus,

Laime paženklintus,

Surandame…

Pabūnu vyturiu danguje,

Pagiedu saulei,

Paskęstu dobilų lauke, –

Čia mano giesmių

Gimtas namas,

Atviros langinės, klebinamos vėjo,

Meistrų išraižytos

Dobilais ir paukščiais,

Nuo senovės

Veriamos.

 Tautodailininkui Albinui Šileikai


Komentarų nėra: