2020 m. liepos 2 d., ketvirtadienis

Šienapjūtės atgarsiaiKas yra mažesnis

Už aguonos grūdą?

Smiltis ant kalnelio,

Graudi ašarėlė,

Sūnus pas tėvelį,

Dukra pas motulę,

Prausianti vaikelį…

Kas aukštesnis už kalnelį

Ir už debesėlį?

Ryte kėlęs,

Rasa prausęs,

Pasilenkęs prie bitelės,

Medučio paprašęs,

Per smilgą jį čiulpęs,

Nešęs dalį senam tėvui,

Motulei – daugiausia.

Kas garsesnis už balselį

Vyturėlio pilko?

Karklo tošies

Sena dūda,

Kai dūduoja jaunas brolis

Vidur sesių pulko.
Komentarų nėra: