2020 m. liepos 1 d., trečiadienis

Gyvenimo keliasKai susitikom,

Buvome maži ir žaidėme

Mediniais žaisliukais,

Kai rašėm lentoje

Gražius posmus,

Mūsų raidės susitiko,

Rankos susipynė…

Kai ėjome gyvenimo keliu,

Laikydami vaikus už rankų,

Saulė mus lydėjo,

Paukščių Take

Mūsų žvaigždė žibėjo…

Kai žaibas kirto,

Žemė sudrebėjo,

Išsprūdo iš po kojų kelias,

Vaikai eiti padėjo,

Džiaugsmą iš naujo

Apturėjau...

Tokia visų nelaimių priežastis –

Mirtis, –

Gyvenimas taip eina,

Kaip ir ėjo.
Komentarų nėra: