2020 m. liepos 8 d., trečiadienis

Sklandus gyvenimas


Šiame uždarame pasaulyje

Kiekvienas oro gurkšnis –

Vertas milijono,

Skirto meilei, –

Tiek turiu gėlių,

Dar neskintų darželyje;

Neskyniau ir neskinsiu,

Tu žiūrėk ir jusi,

Kokia didinga laimės kaina…

Du rožių žiedai

Siūbuoja susiglaudę,

Lietus abu vienodai talžė,

Kiekvienas būtų buvęs atskirai,

Įvyktų ir nelaimė...

Šiame saulėtekio fone –

Sklandus gyvenimas.


Komentarų nėra: