2008 m. rugpjūčio 15 d., penktadienis

Šventė


Jau gieda Rožinę bažnyčioj
Dėkodami už vasaros vaišes,
Per Žolinę Marijai-motinai
Ir žemei nusilenkiam,
Kad atitolintų sielos kančias.
Galbūt šiandien pašvęsime mintis gerovei
Ir nieko pikta nelinkėdami kitiems,
Nes švęstu vandeniu rankas nuplovę
Gerumo linkime po Pakylėjimo visiems.
Ką rasime namo sugrįžę
Ar kasdienybė bus šventa...
O duoną kandame dažnai
Nejausdami širdy menkiausio skrydžio,
Nepadėkoję Dievui,
Pamiršę Rožinės maldas.
2008

Komentarų nėra: