2008 m. rugpjūčio 4 d., pirmadienis

Tik laikina išdaiga
Gal Saulei iššūkį šiandien danguj iškėlė
Tamsus Mėnulio skritulys-
Užstojo Žemę jo šešėlis...
Nejaugi dieną bus naktis?
O Saulė dar skaistesnį spindulį pažėrė,
Jos nebaugina laikinos išdaigos-
Jos šviesai tik pirštu pagrasė
Dangaus miražas-tik mažutė netektis,
Nes sutrikdyti amžių bėgsmo niekas nebegali
Ir mus lydės vėl ta pati būtis.
Laike paklydę -tarsi juodvarniai iš pasakėlės-
Žarstysim saujom laiką-saulės spindulėlį,
Į naktį tiesime rankas,
Blakstienomis klajos laimingos fėjos
Ir taip užversim širdies nerimui duris...
O!kaip greitai bėga dangumi šešėliai-
Kur jie mano mintis nuves?
Ar sugebėsiu bėgt su jais
Į išsvajotą dangaus mėlį,
Nejau sustosiu po šešėliu aš...
2008