2015 m. rugsėjo 4 d., penktadienis

Kreida

Skiriu vaikaičiui Adomui

Sunku pakelti akmenį,
Kuriam jėgų jau neužtenka,
Kai nepasitiki ir nueini,
O širdyje sunkiau, jei pasakai,
Tegu jį pakelia kiti...
Daug akmenų prieš akis stūkso,
Vis pamatuoju ir einu,
Kad didelį aplenkčiau,
O mažą su savim nešu...
Jisai – iš mano dirvos,
Net molyje dar baltas,
Su juo rašiau ant akmenų,
Sunkus vandenyje ir grimzta,
Bet visada turiu.
Kada su juo rašau,
Nereikia kalkės,
Išlieka raidės, piešiniai,
Dvi galvos – du arkliai
Užars į žemę išpurentą,
Ten titnagas ir auksas,
Kuris vertesnis, tu žinai.
Kada pabaigsiu dangišką baladę,
Nuskęs vandenyje.
Gal tik po to sužvengs žirgai?..


Komentarų nėra: