2015 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

Bitininkas

  Per ilgą žiemą senelis Bizula, neturėdamas ką veikti, sugalvojo kubilą pasidaryti. Nukirto seną liepą, vidurys – supuvęs, nedaug ir tereikėjo: išskobė, išvalė, dugną įdėjo, dar ir dangtį sukalė. Pavasarį išnešė ir pastatė kieme po liepomis. Galvoja: „Kitą dieną vandens pripilsiu ir prieš saulutę gerai išsivanosiu.“ Papoteriavęs ramiai užmigo, o atsibudęs – prie darbo, ką buvo sumanęs.
Nusinešė kibirą ir jau norėjo pilti, bet išgirdo viduje kažką ūžiant. Apsidairė – nė gyvos dvasios. Ir ausis pasikrapštė – ūžia. Pasikvietė ir bobutę. Abu klausosi – ūžia. Kilstelėjo dangtį, o ten – bičių spiečius. Darbuojasi suskridusios, negi išvysi.
Taip ir paliko. Pasižiūri, skraido, neša ant kojelių ratuotosios, dūzgia, o vakare nutyla. Pasitarė abu, kad jau laikas medų kopinėti, bet neturi nė smilkytuvo, kitų įrankių.
„Tiek to, kol pasidarysi ir medus apkars.“
Ko tik nesugalvoja taupūs ir išradingi. Padūmijo, pabaladojo per šonus ir pačios bitės į liepas susikraustė.
– Tupėkit, mielosios, kol mes saldu bildu darysime.
Išgręžė bačkos šonuose skylutes, pasikvietė bobutę, pasidarė bruzgulį ir suka, suka, bėga, kiek senos kojos neša. Sunkiasi medus čiurkšlėmis tiesiai į puodelius, kuriuos pakabino. Bitės ūžia liepose, žiūri į tokį dyvą, bet – nė krust.
Prisipylė pilnus kibirus ir parsinešė į trobą. Žiūri pro langą, o bitės, kaip avelės iš ganyklos, viena paskui kitą vėl į avilį grįžta: „Biz, biz, biz“...
Nė vargo, nė darbo. Kitą žiemą ir daugiau avilių pasidarė. Taip ir atsirado bitininko vardas.
Tikėkit ar netikėkit, bet tikrai taip buvo. Ir dabar medaus turi.

Komentarų nėra: