2015 m. rugsėjo 4 d., penktadienis

Klasikinė muzikaGiesmė visus šešėlius
Nuo veido nuplauna,
Klausydama girdžiu,
Kaip iš versmių
Upeliai atsiranda
Ir nuteka į vandenyną bendrą
Visų – žmonių ir paukščių,
Žalumos, dangaus mėlynės, –
Iš jų ir pasaką turiu...
Kas kuria muziką,
Tas turi klausą,
Tyros sielos gelmes,
Į jas pasineriu, kai aušta
Ir nusileidžiu vakare...
Tegu pavasaris ateina
Iš po sniego balto,
Pražysta ievos šakele,
Tegu žibutė skleidžiasi,
Kaip mėlyna akis
Sielos delne,
Tada ir muzika bus amžina.

Ona Baliukienė

Komentarų nėra: