2021 m. balandžio 20 d., antradienis

Atminties monai

 
Tegu ilgai ilgai

Dar šviečia žiburys

Tavo lange,

Tegu vilioja

Vėl sugrįžti

Į jaunystės svają,

Kartą pabuvojusią.

Tegu negęsta praeitis,

Dar nenuplauna

Jos į tolumas

Upelio srovės.

Ilgai žiūrėsiu į akis,

Jeigu ten degs

Ir laimės žiburys,

Prisiminimų toliai.

Sugrįžta srovės iš dangaus

Su debesėliu tamsiu,

Lašus jauti su šiluma,

Žvaigždėmis teka per skruostus

Didžioji nebūtis,

Čia – mūsų dienos,

Meilės žiburėliai,

Saulės monai.Komentarų nėra: