2020 m. sausio 13 d., pirmadienis

Užuojauta Laurutės tėvams, artimiesiems ir klasės draugams
Tuščia vieta
Pasaulio suole,
O mūs širdies kertelėje
Šiandieną per anksti paliko,
Gilus atodūsis ir ašara
Tik sako apie tai...
Visi išeisime tenai,
Bet jau savo klases užbaigę,
Vaikaičius paauginę,
Našlaičiais nepalikę žemėje
Taip mylimo savo vaiko,
Prie urnos klaupiasi tėvai…
Dieve mano,
Nežinomi tavo keliai,
Išsprūdo maldos žodis
Tik Tau, kuris aukštai,
O nieko kito
Išėjusiam nepasakai:
„Ilsėkis amžinai.’’
Komentarų nėra: