2020 m. sausio 21 d., antradienis

Kol gali
Metinės Sydney

Nė vienos dalies nenupasakosi
Didingo gamtos grožio,
Ką pamatysi savo akimis, –
Žvalgaisi į visas pusis,
Paeini ir vėl grįžti…
Nė vieno garso neišgausi
Muzikos instrumentais,
Ką gamtoje girdi, –
Savaip ir paukščiai čiulba
Dienomis ir naktimis…
Paklūsta net aukščiausias kalnas,
Kada į jį drąsiai kopi,
Matai nuo jo,
Kaip kyla saulė,
Kaip nusileidžia debesėlių pakrašty…
Kai išgirsti iš tolo,
Kaip vandenynas šniokščia, –
Trauka ši – įstabi, –
Banga nusirita ir vėl sugrįžta,
Tarsi akmuo tau nuo širdies,
Švarus tampi…
Tada ir supranti,
Kad verta eiti priešaky,
Į kalną kopti,
Kol gali.

Komentarų nėra: