2020 m. sausio 25 d., šeštadienis

Takeliu
Atsikeli ir išeini į kiemą –
Kaimynus sveikini
Su auštančia diena,
Paleistas nuo pavadžio
Kažkieno šunelis bėga,
Kartais aploja, o pripratęs – ne…
Taip ir pažįstu, kas čia savas,
Su kuo gera gyventi
Viename name,
Kai pusrytis – ant stalo,
Dalinamės duonos rieke,
Pietums – garuojanti sriuba…
Toks mano kelias:
Nuo kiemo – į gatves,
Pakelėse – kiškių trobelės,
Kurapkų pulkas krūmuose...
Tik taip pažįsti savo šalį
Beeidamas keliu,
Akmenį liesdamas.Komentarų nėra: