2020 m. sausio 8 d., trečiadienis

Ieškojimai
Kiekvieną žiemą
Ir vėlyvą rudenį
Man prieš akis – medžiai šarmoti,
Jie primena mano metus,
Mamytės galvą,
Lininę pagalvę, paklodes…
Toks geras jausmas gaubia
Praėjusius metus,
Vis ieškau sapnuose sau vietos, –
Čia būta, čia gyventa
Ir ne vienus metus,
Sėta, verpta, siūta
Lininiu siūlu,
Berneliu žavėtasi…
Tai kas, kad nėra patogumų,
Kaip dabar pas mus,
Bet vis čiurlena dar upelis,
Šnekina ir pro ledus,
Taip šilta širdyje,
Kad čia užaugo ir vaikai,
Nors juos vis pučia vėtros…
Kitur atrodo viskas atbulai,
Kai per Naujuosius žydi gėlės,
Ganosi pievoj gyvuliai,
Medžių žalios šakos
Dangų remia,
Nežinomi ir nematyti vėpso…
„Kur šilta – gera“, –
Man sakoma dažnai,
Bet niekas nepakeis šarmoto…
Komentarų nėra: