2020 m. sausio 18 d., šeštadienis

Su gražiu jubiliejumi, Janyte
Laiką pavasariais
Skaičiuoja ir gegutė,
Išmoksti suskaičiuoti
Ir toliau seki,
Visiems šeimos nariams linki,
Kad metų tik daugiau
Laimingų būtų,
O jie – upelis po ledu,
Nuolatos besikeičianti tėkmė…
Dešimtmečiai – bangelės,
Gili visų metų versmė,
Kas suskaičiuoti gali,
Tik pats jauti
80 – imtį...

2020. Vilnius
Ona Baliukienė

Komentarų nėra: