2020 m. sausio 29 d., trečiadienis

Kelio biržė
Kiekviename gyvenimo kely
Pirmiausia – gairės,
Kelio ženklai širdy
Gal net iš prigimties ateinantys…
Beržai pakelėje pro topolius
Baltai nušvitę,
Už vingio – pievos,
Dobilai pražydę…
Kai gera – dangų pamatai,
Ten dar šviesiau,
Kai žvaigždėmis pasninga,
Prisimenu vaikystę,
Kai per pusnis vis slydau,
Pirmąjį sniegą saujomis graibsčiau,
Kaip gera vėl kas dieną
Į pasaką sugrįžti, –
Šviesu šiandieną sieloje,
Kaip gera lopinėliu mėlyno dangaus
Ir su visais dalintis…
Prie kelio biržę palieku,
Paantrink, eik ir tu,
Kas gera, prisiminkime.


Komentarų nėra: