2018 m. vasario 27 d., antradienis

Gyvenimo gija
Prašau vis iš gyvenimo
Daug daugiau,
Negu jis duoda,
Gija tokia mįslinga,
Bet jai nepasiduodu,
Kylu nuo žemės vieversiu,
Jo niekas nepašauna,
O nežymus taškelis virpa
Ir vis gieda, gieda...
Įkvėpiau tyro oro,
Pravėriau plačiau akis,
Jaučiu pavasarį
Prie pat širdies,
Jis plaka, mirga saulėje,
Tarsi sparneliais vieversys.
Komentarų nėra: