2018 m. vasario 11 d., sekmadienis

Ačiū M. Valančiui, platinusiam lietuvišką spaudąKai tėvynei sunku
Ir svetimieji netgi kalbą gniaužia,
Pakyla žmonės,
Pasijunta orūs,
Atstato, ką prarado.
Spauda pasiekia kaimus,
Žmonių aukos dėka
Nušvinta langas.
Vaikučius moko motinos,
Nutrūkdamos nuo darbo,
Tėvas paskaitęs pasakoja,
Kas pasaulyje,
Sukdamas pančius,
Taisydamas ir pavalkus.
Spauda pranešdavo,
Koks bus pavasaris,
Kokia švinta „Aušra“,
Paskui suskambo
Ir prisikėlimo „Varpas.“
Kelkite!

Įspūdžiai iš Vasario 16 paminėjimo Signatarų Namuose

Ona Baliukienė L. Regelskio foto


Komentarų nėra: