2018 m. vasario 16 d., penktadienis

Dvi Lietuvos
Viena tėvynė – mūsų žemė,
O yra ir dvi dar Lietuvos,
Kurios stiprybė – tai vienybė,
Kur nuskriaustų nėra...
Kiek prašo labdaros senoliai,
Primindami, kad ir jie yra,
Maitinami iš Maltos Ordino
Vis atnešta sriuba...
Pagerbkime visus,
Kurie neturi vėliavos,
Gyvena ir atokiame
Kaimo gale,
Pažiūri į pusnis
Pro savo langus,
O jie vis dirbo ir dėl Lietuvos...
Paguoskime ir vaikelius,
Kurie neturi mamos,
Jiems renka savanoriai labdarą,
Tarsi į vienišą lizdelį atneša
Nebereikalingą rūbą, apavą,
Jiems nusilenkime,
Pakelkim prie krūtinės ranką:
„Aš kaltas, triskart kaltas,“
Kad yra ir tokia Lietuva.

Komentarų nėra: