2022 m. vasario 22 d., antradienis

Juoda diena

 Nebūna nė dienos,

Kad kažkur nesiaustų vėtros,

Nebūna ir nakties,

Kad žvaigždės nespindėtų,

Nebūna ryto,

Kad kažkam neskaudėtų,

Kai karo dūmai

Graužia akis ir pelenus

Po laukus vėtros mėto,

Kad ir laikaisi nuošaliai,

Vis tiek tave pasiekia…

Nėra ir žemėje šalies,

Kurios vaikai neturi patirties,

Kaip reikia tėviškę mylėti,

Gyvybę saugoti ir su malda,

Tėvų ir prosenelių atminties giesme,

Kad keltųsi iš juodos žemės

Žuvusių balsai

Ir perspėtų…


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: