2008 m. liepos 31 d., ketvirtadienis

Darželis


Daržely tulpės ir lelijos,
Levažandžiai ir bijūnai,
Baltų ramunių šypsosi kupstai...
Lyg prie senos sodybos
Dar tebegyvena džiaugsmo fėjos-
Kasdien su Laumės juosta
Jos nusileidžia iš aukštai.
Turbūt jas geros rankos prižiūrėjo,
Jei skleidžiasi vieni kitus
Grožiu pralenkiantys žiedai.
Iš pagirių ir klonių vėjas atskubėjęs
Pajudina stiebus,lyg ašaros pabyra
Saulėje spindintys lašai.
Jei šio darželio,meile padabinto,
Užžels žole takai,
Nebežiūrės į dangų ajerai,
Paliks sodybą amžiams
Senolių dvasios šventos,
Pro langus nežiūrės
Laimingi naminukai,aitvarai...
O!prašau apgaubk šių namų slenkstį šiluma,
Saulute,amžina laimės kūrėja,
Kad dar ilgai lovelėse prieš miegą
Čia pasakų klausytųsi giedri vaikų veidai!
2008

Komentarų nėra: