2008 m. liepos 20 d., sekmadienis

VizijosAvietėmis pakrūmės kvepia
Prieš pat šventą Oną,
Kitapus kelio šneka
Geltoni rugiai-
Kada ateis su dalgiais
Iš jaukių sodybų broliai,
Suriš į pėdus sesės
Ir gubas statys
Seneliai ir vaikai...
Nuo švelnių žvilgsnių
Raudonuos mergelių skruostai,
Lyg kekės neskintų aviečių
Lūpos dainai prasiskleis,
Kraitelėje rasos giros ąsotis ,
Iš motinų austų drobelių
Duona saldų kvapą skleis...
Bet iš kokių dabar pasviečių,
Kokiais keliais
Šios vizijos ateis?
2008

Komentarų nėra: