2008 m. liepos 12 d., šeštadienis

Ačiū


Sunku klausyti,
Kai mama dėkoja
Už sriubos šaukštą,
Duotą prie burnos,
Už pataisytą pagalvę,
Paklotą lovą,
Paduotą ranką,
Kada pati nepakelia
Žilos galvos.
Nejaugi niekad Tau
Vaikai nepadėkojo,
Kad vaikšto žemėje
Tik dėl tavęs vienos..
Ir pasakas, dainas dar girdi,
Kurias mama dainavo
Po sunkios darbų naštos.
-Dukrele, kokios tavo
Lengvos rankos,
O, ačiū, kad manęs
Nepalikai vienos...
Sukepusiomis lūpomis
Ištartas ,,ačiū" Tavo
Dabar man - priekaištas,
Kad, "myliu"
Tau sakiau retai.
2008

Komentarų nėra: