2008 m. liepos 17 d., ketvirtadienis

Gerumo keliu
Iliustravo autorė Ona Baliukienė


Bėga metai-medžių šakomis į dangų auga-
Nei šalna, nei vėjas jiems nesukliudys,
Sidabrinių raskilėlių ryto spalvos
Amžinąjį laiką
Kels į dienos šviesą,
Saulės spinduliais dažys.
Nei dangus, nei žemė ir jos gelmės
Neatvėrė iki galo savo slėpinių
Ir žmogaus mintis,
Su pasakom užaugus,
Ieško kelio prie sielos gelmių...
Visada aš tais keliais klajoju,
Bet atsakymo nesurandu,
Kokį tikslą žemėj turi žmonės-
Gal paklausti medžių išdidžių?
Kaip darnoj mums visada gyventi,
Kad visiems užtektų rytmečio rasos.
Gal iš vandenyno jėgų semtis,
Kad gerumą neštum nebijodamas audros.
2008

Komentarų nėra: