2008 m. gegužės 8 d., ketvirtadienis

Rašau

Nuėjau širdim
Prie tavo tako,
Kuriuo išėjai,
Kur žvaigždės be dangaus
Sužibėjo
Ir staiga nublanko,
Nes dangus-čia,
Kur žibutės kalba,
Motinos kalba,
Jos ašarų lietum.
Negalėsiu peržengt tavo slenksčio-
Taip siūbuoja jūros,vandenai...
Mano kojų šnaresio
Nejaučia,nesupranta.
Rankos neištiesia
Tolimojo miesto žiburiai
Tik tau
Tiesūs mano žodžiai
Skaudina tau širdį.
Gal takas numintas
Tiesias neramiai.
Nesakyti žodžiai
Sielos neužpildo,
Dilgėlėm užplūsta
Sodo pakraščiai.
Tu atleisk,kad būtį
Kaip neramią širdį
Kilsteliu į viršų-
Skeliasi žaibai.
Juk kasdien gyvenam,
Einame į viltį,
Pagaliau sudūžtam
Kaip audroj laivai.
Tuštuma
Šįvakar skambinau Šopeną.
Kaip šniokščia miškas,
Lengvučiai debesėliai plaukia
Ir pievomis nuošia vėjas,
Upeliai kliokia nuo kalnų
Ir skuba vis tolyn tolyn...
Prislopsta muzikos akordai
Tartum iš sapno prabundu,
Nusvyra rankos-
Tuštuma...
Sugriaudi salėje plojimai:
,,Bravo!"
Aš stoviu scenoj vienišas ir vienas,
Bet ne vienintelis,
Nes jie kitam rytoj
,,Bravisimo!"-skanduos.
Pamąstymai
Jeigu Lietuvėlė užsienin išbėgtų,
Kas šauktų Žemyną
Prie naujos vagos;
Kas rugį mylėtų
Tarsi savo draugą,
Gal gandrai užmigtų
Šalia Lietuvos?
Jeigu mūs elitas
Tik angliškai kniauktų,
Kaip eiles rašytų
Broliai prie Neries,
Jeigu kaimo bernas
Pusbačius išaugtų,
Kaip gaidžiai giedotų
Šalia Utenos?..
Pavasaris
Apglėbkim tėviškę delnais,
Sustokime trumpam po kryžiais,
Ten,kur susikerta keliai-
Nuo senkapių iki jaunystės skrydžio.
Ištieskim viens kitam rankas-
O!Kaip ant močiutės minamo rotelio
Senolio plūgo saulė blykčiojo!
Pamiršo šienpjoviai senas dainas,
Tik žemė nieko niekad nepamiršo...
Tebesiūbuoja dar pavieniai ąžuolai,
Taip šimtmečius skaičiuoja,saugo,
Parskrido jau į tėviškę gandrai
Ir savo lizdą vėl sparnais apgaubia.
2008.03.28
Pavasario sonata
Bėga bėga saulė upeliukais bėga,
Verkia verkia beržas žirginų sula.
Vieversėliai lyg grumsteliai budi,
Pernakt neužmiega,
Kad nepavėluotų rytmečio aušra.
Kelia kelia žalią želmenėlį
Jų giesmė skalsi,skambi,skardi.
Upeliukais saulė nepabėgo,
Švystelėjo ji manoj širdy.
Kelki kelki,raskilėle,rasą
Žvelk pažvelk į dangų akių šiluma.
Bėga bėga paskui saulę-
Bėga kojos basos...
Žeme,žeme,sveikinu tave!
2008.03.28

Komentarų nėra: