2008 m. gegužės 3 d., šeštadienis

Pasakėlės

Pirmoji diena
Senoje troboj ,prie kelio,
Kur žalia žalia pievelė,
Striksi,džiaugiasi varlytės,
Taiso namą skuzdėlytės,
Atsikėlus ankstų rytą
Prausias kailinius pelytė.
O Rainiukas ūsą kraipo:
,,Kaip geriau praleisti laiką-
Gal močiutę paprašyti,
Blyno ar skanios košytės,
Bet geriausią skleidžia kvapą
Spirginukai,pieno šlakas.
Eisiu paprašyt,gal gausiu,
O tada peliaut keliausiu."

Vos pamanė,ogi žiūri,
Konda kybo jau ant durų.
Letenėlėmis skrebena,,
Durys šmaukšt ir atsidaro.
Iš paskos ir Zebrė tyko,
Kaip įsmukti, ir pavyko!
Jau visi vietas parinko-
Kas ant stalo,kas į spintą,
Žvalgosi, ar bus mėsytės,
Riečia savo uodegytes.
Ir Vaikiukas kad padūko:
-Duokit man,aš dar mažiukas!
Šoko ant galvos mamytei,
Rainiui pešė nugarytę,
Bet mažai ką telaimėjo-
Visiems šposai įkyrėjo.

Kai Juozukas atsikėlė,
Soti buvo šeimynėlė.
Ant palangės ūsus prausė
Ir murksėjo, nebeklausė,
Ką lauke pelytės daro,
Kad močiutė,pyksta,baras.
Reikia mokyti katytes,
Mandagumo ir klausyti,
Gal mokyklą atidarom,
Juk visiems išeis į gerą!
Reiks pradėti nuo mažiausio:
-Kas mažiukas?-tėtė klausia.
Visi žiūri,apsidairo,
Nėr mažų,tiktai pamaivos,
Reikia tėvelių klausyti,
Juoksis iš tokių pelytės!
Mokyklėlė
Ši diena graži išaušo
Ir Juozukas mamos klausia:
-Kaip ta mokykla atrodo,
Gal nupieškim gražų sodą,
Ir vaikiuką,ir katytę,
O toliau mažą pelytę.
Tegu žiūri ir pamato,
Kaip lauke gražu, supranta.
-Na,nupiešti gal ir galim,
Bet geriau išeit darželin,
Pažiūrėti,kur gėlytės,
Kaip tas vabalas rėplioja,
Kiek voriukas turi kojų...
Taip įkursim mokyklėlę,
Nebereiks ir piešinėlių.

O kieme,čia,po kaštonu,
Stalą statom ir geltonai
Dažom suolą ir supynes
Pakabinsim-bus aikštynas.
Mokytojas bus Juozukas,
O Vaikiukas -mokinukas.
Mokyti jis ėmė mikliai,
Ar bus lengva-pamatysim.
-Nesakyk,kad šiandien piktas,
Nerauk nosies-ragai dygsta!
Iš kačiuko virsi ožiu
Ir neliks to tavo grožio!
Aiškina piktai kačiukui,
Tas tik capt aštriais nagiukais
Ir nei pykti,ir nei barti,
Mokytojui juk netinka verkti.
-Nesipyksim,nesibarsim,
Gal gražiuoju susitarsim.

Kraipo auseles Vaikiukas
Nepatinka jam Juozukas-
Kam jis aiškina ir bara.
-Glostyt reikia man galvelę!
Ir nelieski uodegytės,
Nei pilvuko,nei nosytės!
Spyrė kojomis užpykęs.
Oi,koksai mažis padykęs!
-Tu manęs nemokyk,-sako,
-Mokslo man ir taip užteko,
Aš pelytę,jei norėsiu,
Pasigausiu ir suėsiu!
Ir nudūmė į brūzgyną,
Bet usnis užsikabino,
Ir dilgynė nosin braukė,
Kad vyresnio nepaklausė.
Bus Vaikiukui pamokėlė-
Bitė uodegon įgėlė.
Sukniaukė Vaikiukas gailiai,
Atsiprašė,murkė meiliai...

Taip nutinka ir berniukams
Ne tik mažiems katinukams.
2008.03.29

Gandro pamokėlės
Kovas.Saulė lyg pro šydą
Žvigt į žemę ir išvydo,
Kad sniegelio tik per pirštą,
O karklynai baloj mirksta.
Nebėra kada mirksėti,
Reikia šviesti ir linkėti,
Kad varlytės atsibustų,
Skruzdėlytės vėlei triūstų.

Pabaly jau klykia pempės,
O varnėnas būstą rengias,
Žvirblį krausto į pastogę
Ir abiems jau bus patogu.
Skrenda žąsys,antys krykščia:
-Kur mūsų namai pernykščiai?!
Reiks- iš naujo susisuksit,
Sausų meldų nepritrūksit.

Prie senos senos sodybos
Topoliuos kovai suklyko,
Kaip čia vietą išsirinkus,
Nes kaimynų visas šimtas!
Nuošaliau,ant stuobrio seno,
Gandras sau snapu kalena.
Dar anksti per daug skubėti,
Reikia pačios palūkėti.

Ir nuskrido prie balutės,
Kur varlytės dūdas pūtė.
Ruošėsi mišriajam chorui,
Gaidas rinkos savo noru.
Rudosios gal kiek prikimo,
Tai žaliukės viršų ima.
Kaip sunku gražiai dainuoti!
Gandras ėmė diriguoti.

-Visos šokite ant lapų,
Ten,kur matot mano snapą,
Kai pakelsiu vieną koją,
Žiū ir sparną kada moju,
Visos plokite į taktą,
Kad ilgiau jėgų pakaktų.
Neilgai jos taip dainavo,
Gandras skaudžiai jas apgavo...

-Kva-kva-kva,-varlytės sakė,-
Jis mūsų sesytes vagia!
-Neklausykit,jis meluoja!
Iki šiol varlės kurkliuoja.
2008.03.31
Musių puota
Pirmosios balandžio dienos,
Uodas keliasi ir vienas ,
Zyzia,ieško kam įkąsti-
Reikia maisto susirasti.
Paskui skrisiu vandenuko,
Spindi balos be leduko.
Prieš saulutę,prie šiukšlyno,
Gaidys višteles mokina,
Kaip surasti riebų slieką,
Kad diena nebūt per nieką.
Kuri bus visų vikriausia,
Storą musę pasigausit.

O šiukšlynas pilnas peno:
Čia ir vabalai gyvena,
Karkvabalio vikšras storas
Kąsnis jau visai padorus.
Tarp lukštų ir popieriukų,
Vapsvos lizdą susisuko,
Bet prie jų geriau nelįsti-
Labai žiaurios,kai užpyksta.
O muselės jų nebijo,
Nors netinka į broliją,
Apelsino žievę storą,
Vapsvoms skiria,, savo noru."

Musės savo stalą ruošia
Joms gerai ir manų košė,
Kuri liko nuo Velykų,
Jos Rainiukas neužtiko.
Džiaugiasi, prieš saulę ūžia,
Džiausto,lygina drabužį,
Nes peržiem šilko sparneliai
Džiaugtis spindesiu negali...
Kol ilsėjos ir miegojo,
Nebegreitos tapo kojos.
Reikia valgyti it gerti,
Vestuves greičiau iškelti,

Kol kregždutės neparvyko.
Musių puotos visur vyko.
2008.04.01

Eglutės pasaka
Jau šalta žiema artėja,
Byra snaigės,ūžia vėjas.
Miškas ruošiasi miegoti,
Tebėra žalia eglutė.
Netoli stūkso eglynas,
Kėkštas sėklomis maitinas.
O kas lieka,skruzdėlytės
Skuba neštis ir dalytis-
Skruzdėlyną žiemai ruošia,
Ir spygliukais stogą puošia,
Dureles uždarinėja,
Kad nepūstų šaltas vėjas.

Kurmis aukštą pilį stato,
Greit pelytė prisistato:
-Gal ir man čia bus vietelės,
Koks platus tavo urvelis!
Po eglutėm kuo puikiausiai,
Draugiškai jie įsitaisė.
Žiemai nešėsi sėklelių,
Kimšosi pilną namelį.
Kai pavasaris atėjo,
Kėkštas į šiaurę skubėjo,
Kurmis naują urvą kasė,
Kad vaikučiai jaustųs drąsiai,

O urveliuose, kas liko,
Iš sėklyčių eglės dygo.
Žalias miškas nuo eglučių,
Nebaisu,kai vėjas pučia,
Slepias kiškis po šakelėm
Ir kurapkos vaikus peri,
Linksminasi kas tik gyvas,
Ir čia pat ruduo vėlyvas.
Greit Kalėdos ir Naujieji!
Užsimirš metai senieji.
Taip vaikai tų švenčių laukia:
-Puošime eglutę! -šaukia.

Jos šakas žaislais dabina
Ir girliandą užkabina,
Švieseles uždegę šoko,
O dainavo kas ką moka.
Greit vidurnaktis ir miegas
Užliūliavo.Krenta sniegas.
Mamos vaikučius čiūčiuoja,
Mišką eglutė sapnuoja.
-Labas rytas,-kėkštui sako.
-Labas ,kurmi,ir pelytei
Noriu ačiū pasakyti,
Kad pasėjo ,kad užaugau-
Tas išliko mano draugas.

Kelios dienos tik praėjo,
Eglės spygliai nubyrėjo.
Miško ašarėlės liejos-
Taip visi jos čia ilgėjos...
. 2008.04.02

Komentarų nėra: