2010 m. gruodžio 24 d., penktadienis

Ištraukim smilgą, varpą...Visiems šventos ramybės:
Ir stovintiems prie eglių,
Kaip sargyboje, prie vartų,
Ir tiems, kurie ant stalo
Tuščią lėkštę padeda švelniai,
Kada kartu paliečia
Vien tiktai kryželį -
Baltą baltą baltą...
Ir tiems, kurie atgulę svetimoj šaly.
Visiems, kurie žiūrės į žvakę -
Seni, bet nepasenę-lyg vaikai.
Mažytės rankos siekė,
Daug ko lūpos nepasakė,
Bet ŽODĮ pakartos,
Kiti gal parašys aukštai.
Šventos ramybės Tau.

Komentarų nėra: