2010 m. gruodžio 18 d., šeštadienis

Ačiū Tau

Skiriu Onutei K.


Priglausk savo galvelę,
Ilgakase mano seserėle,
Man prie krūtinės prisiglausk.
Nebekalbėk už mane poterėlių -
Prieš Dievo Motiną
Tik tyliai atsiklaupk.
Kai aš klūpėsiu,
Tu mane pajausk.
Nebegaliu daugiau kalbėti -
Ačiū Tau.

Komentarų nėra: