2021 m. liepos 19 d., pirmadienis

Pomirtinė atmintis

 Žmogaus kūnas –

Tik menka dalis,

Ji reikalinga vaikštant,

Kai kažką kuria,

Šaukia, klausia…

O po mirties, ką pasakys

Prie kapo susirinkę?

Vieniems jis buvo tėvas,

Geraširdis brolis,

Motina, dukra...

Kitus ir į istoriją įrašo,

Jie ir po žemėmis

Kelia aistras, –

Žmonijai reikia genijų,

Karžygių ir vėliavnešių, –

Visko neišvardinsiu…

Tada prisikelia ir siela,

Didžioji mūs dalis,

Ją iki kaulelių, būna, narsto, –

Vieniems – teisus,

Kiti iš jo vis pelnosi,

Treti nulenkia galvas

Iš pagarbos ar baimės…

Trejybėje mūsų paskirtis,

Anot, Knygų knygos,

Kada pakylame į dangų.
Komentarų nėra: