2021 m. liepos 15 d., ketvirtadienis

Likusių dienų akordai
Ateina metas,

Kai gražesnis rytas,

O vakaras praėjo ir negrįš…

Ateina dienos,

Kai beldžiasi naktis,

Atslenka mėnuo

Pro praviras duris…

Klausausi muzikos

Ir ašara nurieda,

Lyg atsikąsčiau duonos

Paskutinį syk…

Atbėga metų bangos,

Prie kojų prisiliečia

Ir kyla palengva,

Kur paslėpta širdis,

Jaunystės viltys,

Meilės paslaptis.Komentarų nėra: