2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

Pro langą vieną

 Per daugel metų pripranti

Prie savo kiemo –

Darosi jaukus,

Neįkyrus mašinų

Ir vėjo ūžesys, –

Ruduo nurausvina klevų lapus,

Kaštonai byra

Saujom ir po vieną…

Po daugel metų vis prisimeni

Ir gimtinės kiemą –

Čiurlenantį upelį per rasotą pievą,

Patvinusį pavasarį,

Užšalusį tik žiemą…

Per daugel metų supranti,

Kad gera ten,

Kur gyveni,

Žiūrėdamas pro langą vieną…

Trys skirsniai,

Dvi linijos gyvenimo –

Vaikystės juokas,

Jaunystė ir senatvės dienos...

Kai susigyveni ir pripranti, –

Savaip puikios kiekvienos.


Komentarų nėra: