2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Nuomonė

 
Įstatymus žmonija rašo

Nuo pat Odisėjo,

Giesme vis garbino

Dangaus ir jūrų dievus,

Kas žemę sutvėrė...

Kada išmoko dailiai parašyti,

Senieji nebetiko,

Reikia pataisyti…

Susibarė ir susipyko,

Vieniems vieni įstatymai įtiko,

Pakeitė ir ne vieną abėcėlę,

Bet klaidos ir jose dar įsivėlė…

Taip ginčijamasi ligi šiolei,

Viena tiesa pasaulyje –

Svajonė.
Komentarų nėra: